CHINEES WATERREE  
Het Chinees waterree is een geweiloos hert te vinden in Oost-centraal China en Korea. Dieren ontsnapt uit “Woburn”,
het hertenpark van de Hertog van Bedford, hebben ervoor gezorgd dat het waterree ook in Engeland een redelijke populatie kent.

Vergelijkbaar als bij het Muskushert, hebben de mannetjes verlengde hoektanden van zo’n 8 cm. Hydropotes betekent “water drinker”; inermis staat voor “ongewapend”. Hij heeft voorkeur voor sompig grasland en rivieroevers. Hij leeft solitair, soms in paren en is m.n ’s nachts en in de vroege ochtend actief. Overdag verschuilt hij zich in dichte vegetatie.

Het is een goede zwemmer die makkelijk enkele km’s aflegt, bv tussen eilandjes op zoek naar voedsel. Hoewel het dier niet als bedreigd geldt, bedragen de schattingen van het aantal zo’n 10.000 dieren in China. Het waterree wordt intensief bejaagd i.v.m. het vermeende toebrengen van schade aan de oogst en door het gebruik van colostrum (biest) in locale medicijnen.

De mannetjes vertonen sterk territoriaal gedrag. Hun gebied wordt afgebakend door mesthopen en door hun voorhoofd
aan bomen af te vegen. Het gebied wordt goed verdedigd en indringers worden direct aangevallen. De dieren staan dan
parallel aan elkaar, met hun hoofden op elkaars schouders. Door het hoofd naar beneden te zwaaien wordt getracht de
ander in zijn nek te verwonden. Het gevecht eindigt wanneer de verliezer zijn hoofd en nek op de grond legt of wanneer hij zich omdraait en het gebied uitvlucht.

 
  Hydropotes inermis    
 
Hoogte
55 cm
Gewicht
14 kg
Gewei
-- cm
Leeftijd
11 jaar